Kulturmiljöer » Krögarudden vid Jungfrusund

All sjötraffik stannade förr vid Jungfrusund vid den sydligaste spetsen av Purunpää udde. Där fanns en sjömanskrog där besättningen kunde stanna, medan de väntade på lotsning från Högsåra. Krogen har inte funnits kvar på många hundra år, men många spår har lämnats, bl.a. i form av inristade inskriptioner i standklipporna.

» Se mer om hur lotsningen ordnades

Nähdäksesi tämän sisällön, selaimesi tarvitseen ajanmukaisen Flash-liitännäisen.

Get Adobe Flash player


« Tillbaka