Välkommen till
Kimitoöns virtuella historia!

På denna sida får du bekanta dig
med personer, platser och händelser
från öns olika tidsperioder.
Kimitoöns orter och skär har
en rik gemensam historia,
samtidigt som nejden alltid
har bildat ett mångsidigt samhälle
med en ovanlig mångfald av
olika näringar och samhällsgrupper.

Sidorna kommer med tiden att utökas
med mer innehåll, efter olika
aktuella teman på våra museer.

Börja bekanta dig
med Kimitoöns historia
genom att välja en tidsperiod
och undersöka kartans olika punkter.

1700—1860 —1600 1900-talet 1860—1900

Museimiljöerna

Här kan du bekanta dig noggrannare
med Sagalund och Dalsbruk.
Där hittar du fler personer,
platser och händelser.


Klippdockor

Här får du träffa människor
ur olika samhällsgrupper
ur öns historia
och hur de klädde sig.

» Klippdockor


Stugbyggaren

Här kan du bygga en traditionellt stockhus
med olika tidsperioders stilar och material.

» Stugbyggaren


Interaktiva odlingsspalter

Det mesta man behövde odlade man oftast själv.
På interaktiva odlingsspalter kan du
odla traditionella nyttoväxter och lära dig vad de använts till.

» Interaktiva odlingsspalter


Virtuella kulturmiljöer

Kimitoön är rikt på kulturmiljöer av mycket olika slag.
Här kan du själv undersöka vissa av dem.
Sök fram detaljer och sök din väg genom bilderna.


Matbord

Duka upp matbord för olika
figurer från olika tidsperioder,
och lär dig om olika samhällsgruppers matvanor.


Sidan uppehålls av Sagalunds museistiftelse
(Sagalunds, Dalsbruks och Björkboda museer).

Planering: John Björkman
Innehållsproduktion: John Björkman, Johanna Slotte, Jarmo Kujala
Utföring, design, layout: MooPica / Niko Sirkiä

Förverkligat med understöd av Svenska kulturfonden och Museiverket.


Källor

Antskog Carola (red.). På lärdomens stig / Opin tiellä 1649-1999. 1999 Sagalund.
Asplund, Henrik. Kymittæ. Sites, centrality and long-term settlement change in the Kemiönsaari region in SW Finland. Turun yliopisto 2008.
Bergenwall Allan. Släkten Ölander : med rötter i Hitis skärgård och anknytning till sidogrenarna Tocklin - Bergenwall – Karlsson. 1989 Åbo.
Edgren Torsten. Fornlämningar och fornfynd i Hitis utskär. 1999 Sagalundgillet.
Edgren Torsten & Törnblom Lena. Finlands historia I. 1998 Esbo.
Fångster i tidens ström I-III. Hembygdsforskare i Kimitobygden berättar. 1983-1995 Kimito.
Jansson Nils Oskar / Nikula Sigrid. Kimito kyrka. Utgiven av Sigrid Nikula efter Nils Oskar Janssons manuskript från 1907. 1986 Helsingfors.
Kimitobygdens historia I-III. 1981-87 Sagalund.
Lundén Cronström Ingegerd. Herrar till hatt och värja. En bortglömd gren av släkten Thesleff. 1963 SLS.
Näse Li. Sagalund – min kostsamma leksak. 2000 Sagalund.
Puranen Clara Henriksdotter. Högsåra vid Jungfrusund. 2004 Högsåra.
Suistoranta Kari & Asplund Henrik. Kemiön suurpitäjän historia I. 1997 Sagalund.
Sagalunds arkiv & Sagalunds bildarkiv.
Åbo akademis sjöhistoriska arkiv.
Cronhjort Yrsa. Att förstå ett gammalt hus. Vårt åboländska byggnadsarv. Curatio rf 2003.
Pietarila Pentti, Tomminen Hannu, Kaila Panu. Talo kautta aikojen. Julkisivujen historia. Rakentajain kustannus 1987.
Pöytä on katettu. Varsinaissuomalaista ruokakulttuuria kautta aikojen / Bordet är dukat. Matkultur i Egentliga Finland genom tiderna. Turun maakuntamuseo näyttelyluettelo 27 / Åbo landskapsmuseum utställningskatalog 27.
Valonen Niilo & Korhonen Teppo. Suomalainen piha. Rakennushistoriallisia päälinjoja. 2006 Helsinki.