Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

Björkboda låsfabrik

Efter Anders Ramsays tid
bytte Björkboda bruk
ägare rätt ofta, tills
det år 1887 köptes av
målarmästare Ulrik Palmu
från Helsingfors.

Palmu värvade låssmeder
från Eskilstuna i Sverige
och bruket började tillverka lås.
För att få en god fart
sålde Palmu en stor del
av ägorna och
lät hugga ner skogen.
Verksamheten var lönsam:
år 1898 fanns 72 anställda
vid bruket, inklusive
verktygsarbetare, svarvare,
pressförman, hejare, gjutare,
smed, lackerska, slipare,
pressare, hantlangare, smärglare, låsarbetare mm.

Björkboda lås fungerar fortfarande,
som en del av en större koncern.