1860–1900

1800-luvun loppua kohden
yhteiskunta alkoi muuttua yhä
nopeampaan tahtiin,
myös Kemiönsaarella,
joka 1800-luvun puolessa välissä
jaettiin Kemiön, Västanfjärdin,
Dragsfjärdin ja Hiittisen kuntiin.
Teknisen ja teollisen kehityksen tahdissa
myös sivistyksen ja kasvatuksen
merkitys alkoi nousta esiin.

Tämä oli myös talonpoikaispurjehduksen
kultakausi, jolloin lähes
joka lahdenpoukamasta kantautuivat
laivanrakennuksen äänet
ja köyhimmillä rengeillä ja piioillakin
oli osuuksia kauppalaivoissa.

Venäjän vallan aika toi luonnollisesti
myös vieraita idästä.

Klikkaa kohteita kartalla niin saat tietää lisää tästä aikakaudesta.

Henkilö
Rakennus tai alue
Teollisuus
Merenkulku