Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

Dals första masugn

Daniel Faxell, myntmästare
och assessor vid Bergskollegiet,
letade efter en lämplig plats
att grunda en masugn.

I Sverige fanns det gott om järnmalm
men för lite skog att använda
som bränsle i en masugn.

Faxell ville alltså hitta en plats
som var nära havet och farlederna
för att kunna skeppa in malmen
från svenska sidan och
där det fanns gott om skog och också
vattenkraft att driva blåsbälgar.

Allt detta fanns i Dals kronoby
på Kimitoöns sydkust.
År 1686 fick Faxell privilegium
för en masugn, som
byggdes vid "Dahlby Qvarnebäck".
Två år senare stod ugnen färdig
att smälta järn från malm.

Masugnen var bland de första
i Finland, men bara
några år senare
hade Faxells ekonomiska ställning
blivit så dålig att masugnen
fick stå och förfalla.

Men bruksverksamheten
skulle snart komma igång igen!

Läs vidare om bruket.

Dalsbruks bruksmuseum

Bekanta dig med hur en masugn fungerar