Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

Axel Oxenstierna (1583–1654)

Jag är rikskansler Axel Oxenstierna.
Ingen statsman varken före eller efter mig
har haft så mycket makt som jag hade på min tid.
Tillsammans med kungen Gustaf II Adolf
skapade jag stormakten Sverige-Finland.
Jag lade grunden till den svenska statsförvaltningen.

Anno 1614 mottog jag
som förläning en tredjedel
och några år därefter
nära nog hela Kimito storsocken av kungen.
Jag hade Kimitobygden som ett friherreskap
vilket betydde att jag hade rätten att driva in skatterna.

Vid mitt tillträde till Kimito friherreskap
låg över hälften av alla gårdar öde.
Bönderna hade inte förmått
betala sin skatt till kronan.

Till mina fogdar måste jag påpeka,
att bönderna måste behandlas
med en faderlig omvårdnad
för att de i framtiden skulle kunna betala sin skatt.
Fogdarna fick under inga omständigheter
utkräva skatt där missväxt eller farsot
undergrävt böndernas förmåga
att sköta sina förpliktelser.

För att främja näringarna i friherreskapet
inrättade jag ladugårdar i Västankärr,
Sunnanå och Västermark
samt ett tegelbruk i Västankärr
och ett saltsjuderi i Tolfsnäs.
Stora beckungar byggdes i Sirnäs i Västanfjärd
och i skogen mellan Skinnarvik och Rosendal
och mellan Hertsböle och Tynglax i Dragsfjärd.

Den 30 augusti 1649 undertecknade jag
stiftelseurkunden till en småbarnskola i friherreskapet.
Skolan placerades efter min död
i Tjuda by i Kimito
och kallades för Tjuda pedagogi.