Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart
 

Antonius Timmerman

Antonius Timmerman var
egentligen stenhuggare.
Antonius hade eget stenhuggeri
på Näse gård i Bjärnå.
Senare flyttade han huggeriet
till Lindholmen utanför Vestlax,
varifrån han hämtade sin sten.
Holmen började därför kallas Stenholmen.

Därifrån kom den fina marmorn
som användes i många svenska slott.
Antonius arbetade på 1550-talet
för Hertig Johan med det stora
utbyggandet av Åbo slott.
Antonius blev en rik man
och ägde hus i Norrlammala,
Dalby, Skäggböle och hela Västermark by.
Han har huggit bland annat
soluret i Kimito kyrka.

Antonius Timmerman högg bl.a. Hertig Johans vapen vid Åbo slotts port.