Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

Sigfrid Aronus Forsius

Sigfrid Aronus Forsius
var bland sin tids mest lärda
män i det svenska riket.

Han kom från Helsingfors
och studerade i Uppsala.
Efter en studieresa till Lappland
blev han kyrkoherde i Kimito år 1602.
Hän hankki seurakuntaan mm. diakonin.

Förutom präst var Forsius
också bl.a. läkare, astronom
och naturvetare.
Han tydde stjärnorna och
publicerade sina spådomar
i almanackor.
Han var den första att skriva
almanackor på svenska.
Han översatte också mycket
annan litteratur till svenska.
Förr var nästan alla böcker
skrivna på latin.

Forsius skrev i sitt liv
över 60 böcker.
I en av dem har man hittat
det äldsta kända färgsystemet.

Forsius tid i Kimito blev kort:
år 1606 fängslades han
av kung Karl IX.
Efter fångenskapen blev han
lärare i astronomi vid Uppsala universitet.
Senare avskedades han också därifrån.

Varför hade han så mycket motgångar?
Kanske för att han följde
opassande mystiska läror
och gjorde spådomar
som kungen inte tyckte om?

Sina sista år tillbringade han
som kyrkoherde i Ekenäs.
Men hans liv hade varit ovanligt
händelserikt och mångskiftande.