Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart
 

Forntida fästning i Gesterby?

Fornborgar är befästa bergskullar
med branta sluttningar
som använts under den
förhistoriska tidens slutskeden,
kring tiden av kristendomens intåg.

Fornborgarna har varit
lätta att försvara,
men vi vet inte exakt
till vad de användes.
Har man bott i dem?
Har de varit bevaringsplatser för skatter?
Har de varit religiösa samlingsplatser?
Eller försvarsplatser där man sökt skydd
från anfall?
Eller hövdingars borgar?

På en kulle nära Gesterby
har man funnit murrester
och andra tydor på att
det kunde ha varit en fornborg.
Då den användes var den
omgiven av vatten.