Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

Kimito kyrka och Petrus murator

Kimito kyrka härstammar från medeltiden.
Enligt en berättelse byggdes kyrkan
av munkar från Wreta kloster i Sverige.
Därifrån skulle Vreta by ha fått sitt namn.
Tror du att historien stämmer?

Det har funnits en kyrka
på denna plats sedan 1300-talet.
Den nuvarande kyrkan
är ändå antagligen byggd
i mitten av 1400-talet av Petrus Murator.
Han byggde också valv till
Åbo domkyrka på 1460-talet,
samt Sagu, Bjärnå och Tenala kyrkor.

På medeltiden måste en byggmästare
hela tiden resa från ort till ort,
där det fanns nya byggen.

Petrus Murator anses ha byggt
de vackraste valven i Finland
på medeltiden.

Valven i Kimito kyrka har varit
dekorerade med målade växtmönster.
Små bitar av målningarna finns kvar.

1781 härjade en svår eldsvåda i kyrkan.
I samband med reparationerna
förnyades kyrkan och bl.a. kyrktornet byggdes.
Läktarmålningarna av G.W. Finnberg
sägs vara inspirerade av Sixtinska kapellet.

Petrus Murators valv i koret.
Märk resterna av dekorationsmålningar.