Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

Kyrksundet vid Hitis

Att farleden söderom Kimitoön
varit en viktig handelsled
redan i förhistorisk tid
bevisas av arkeologiska fynd
vid norra stranden av Kyrksundet
mellan Hitis och Rosala.

Vad hittade man?

  • anglosaxiska, tyska, frisiska och även islamska mynt
  • ett trettiotal viktlod
  • spännen, smycken, ringar och nålar av skandinavisk och baltisk typ
  • rester av en verkstad med redskap för bronsgjutning
  • skaft till nycklar för hänglås
  • nitar typiska för vikingaskepp

På områdets högsta plats
har man dessutom funnit
en vacker spännbuckla
och bronsspiraler
under en sten. I närheten
fanns också delar
av vikingasvärd och spjut.

Spåren berättar om
att stranden varit
en livlig handelsplats
på vikingatiden och antagligen
ännu längre:
på stranden finns även
ruinen av ett kristet kapell.