Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

Jungfrusund

Jungfrusund har åtminstone sedan medeltiden varit en viktig farled och strategisk punkt.

På Purunpää udde fanns en krog eller ett värdshus för sjöfaranden. Det var ett vanligt ställe att övernatta till exempel då man väntade på en lots.

På krogaruddens klippor finns ristat sjöfarandens namninskrifter.

Lotsarna, som skulle vägleda, alltså lotsa, fartyg tryggt genom skärgården, har bott på Högsåra så länge man minns.

Då någon vid Jungfrusund behövde lots, signalerade man från en klippa på Lindholmen till lotsarna på Högsåra.

Främmande sjöfaranden var helt beroende av lotsar. Det hände ibland, att en lots ledde ett skepp på grund. Sedan plundrades skeppet av skärgårdsborna. Detta är en form an sjöröveri.