Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

Gravröset på Näsudden

Förhistoriska rösgravar
för till våra synligaste fornlämningar.
Dessa stenrösen finns ofta
på höga klippor och kullar.
Då de byggdes hade de
utsikt över havet.
På Kimitoön finns
ovanligt mycket stenrösen.

Viktiga personer begrovs i rösena.
Ibland byggde man en "kista"
av sten som stenarna samlades på.
Ibland brändes liken.
De flesta gravar är
bara stora stenhögar,
andra har en speciell utformning.
I vissa rösgravar har man satt
med värdefulla gravgåvor.

Gravarna byggdes alltid på höga platser
med syn över havet.

Detta gravröse på Näsudden
i Dragsfjärd är byggd som en ring
med en skeppssättning i mitten.
I graven hittade man
en dolk av brons
som anses vara ett av
Finlands vackraste bronsåldersfynd.