Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

Kejsar-Fina

Serafina Lindblad hette en gammal fiskargumma som bodde vid kejserliga hamnen i Högsåra.

Kejsar Alexander III,
som tyckte om att vistas om somrarna
i den finska skärgården,
anlände till hamnen i början av juli 1886.
Serafina höll som bäst på att kämpa
med att dra en tung sump upp på bryggan.
Då hon såg en storväxt karl i närheten,
sade hon till att han ska komma
och hjälpa henne med sumpen.
Kejsaren lydde och gjorde arbetet.
Han var van
att bli festligt mottagen av blåsorkestrar.

Efter detta blev kejsarparet och Serafina vänner.
Hon bjöd kejsarparet på te i sin stuga,
och efter kom de överens om
att hon vid kommande besök
alltid skulle förse köket på
kejsarens fartyg med färsk fisk.