Dalsbruks bruksmuseum

Dalsbruk har under långa tider hört till de viktigaste bruksorterna i hela Finland. Här har man tillverkat järn i över 300 år. Ett helt samhälle har växt fram kring bruket. med brukspatronernas villor och parker, arbetarnas bostadskaserner, och naturligtvis själva verkstäderna och fabrikerna, med masugnen och kolugnarna som minnen av industrins tidigare skeden. Idag är gamla Valsverksholmen med Ovakos stora fabriksanläggningar centrum för industrin.

Leta fram bilder ur brukets historia på kartan!

Nähdäksesi tämän sisällön, selaimesi tarvitseen ajanmukaisen Flash-liitännäisen.

Get Adobe Flash player