1900-talet

Vid sekelskiftet 1800-1900
var fostringsivern som starkast.
Ivriga folkuppfostrare startade föreningar,
spred nya idéer i bygden
och inspirerade åter en ny generation
av konstnärer, eldsjälar och kulturgynnare.
Kreativitet och idérikedom fanns också
hos 1900-talets företagare av olika slag.

Andra världskriget har naturligtvis
påverkat även Kimitoön,
som fick inhysa många krigsflyktingar.

Efter krigen har traditionella näringar
och levnadssätt fått ge rum åt moderniteten,
medan fritidsboendet mot 1900-talets
slut allt mer gett en ny betydelse
för landsbygden och skärgården.

Klicka på kartans punkter för att lära dig mera om denna tidsperiod.

Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart