1860–1900

Mot 1800-talets slut börjar
samhället ändra sig i allt hastigare takt,
även på Kimitoön,
som vid mitten av 1800-talet
indelades i fyra kommuner:
Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd och Hitis.
I takt med teknikens och industrialiseringens
framfart blev också bildning
och uppfostran allt viktigare.

Detta var även allmogeseglationens
tidsperiod, då så gott som varje vik
inrymde ett flertal skeppsvarv
och även enkla drängar och pigor
hade andelar i skeppen.

Det ryska styrets tid innebar
naturligtvis även kontakter österut.

Klicka på kartans punkter för att lära dig mera om denna tidsperiod.

Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart