1700–1860

1700- och 1800-talen
är mer bekanta tider för oss.
Bland annat rättegångsprotokoll,
kyrkböcker, brev och gamla byggnader och byar
berättar om en ö
med ett mångsidigt samhälle
och varierande näringar och levnadssätt:
jordnära bönder och lärda kyrkoherdar,
fiskare i skären och företagsamma brukspatroner som skapade nya små samhällen,
och sjömän och soldater som hämtade nya
intryck från världen.

1808 – 1809 utkämpades det
Finska kriget mellan Sverige och Ryssland,
där Finland övergick i Ryskt välde.
Viktiga slag utkämpades
även kring Kimitoön.

Klicka på kartans punkter för att lära dig mera om denna tidsperiod.

Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart

 


karta: Åbo Akademis sjöhistoriska arkiv