Från forntid till 1600-talet

Det är alltid svårt att veta
om mycket gamla tider
eftersom det finns så lite källor
som kan berätta om dem.

Gamla fornlämningar berättar ändå
om att Kimitoön varit befolkad
sedan urminnes tider,
att skären var viktiga farleder
och handelsplatser redan i förhistorien.

Under medeltiden och på
1500- och 1600-talen
har Kimitoön varit känt för skickliga
kyrkobyggare och hantverkare
och många stormän har verkat och bott här.

Klicka på kartans punkter för att lära dig mera om denna tidsperiod.

Människor
Miljöer och byggnader
Industri
Sjöfart