Sagalunds barnkulturcentrum producerar två nya konstverk

 
 
Under år 2017 är Sagalund med i storprojektet Rajoja Rikkovat Residenssit finansierat av Suomen Kulttuurirahasto. I projektet jobbar en konstnär och en sakkunnig från ett annat område (t.ex. affärsvärlden, idrott, vetenskap) som ett arbetsteam tillsammans med en barn- eller ungdomsgrupp. Målsättningen är att skapa ett konstverk genom att utnyttja unika residensplatser. I projektet jobbar femton arbetsteam och tio barnkulturcentrum runtom i Finland skapar olika delprojekt. Erfarenheterna av projekten publiceras i en skrift, där man dokumenterar den konstnärliga processen och presenter en lättillgänglig modell för mindre kommuner.
 
Syftet med projektet är att skapa möjligheter för skapande konstnärer att föra en öppen och interaktiv konstnärlig process, som hjälper dem att utveckla sig och samtidigt skapa nya kvalitativa innehåll till barnkulturfältet. Projektet vill också nå nya publiker genom att öppna den konstnärliga processen ur nya perspektiv och skapa nya grepp för barn och unga att uppleva konst.
 
Varje regionala delprojekt fungerar som en sorts testlaboratorium, där det födds något enastående, något som man inte kan veta på förhand. Konstverken lever vidare och kommer att ses bl.a. i Tavastehus i samband med festligheterna kring Finland 100 år, men även i andra barnkulturcentrum.
 
 
 
 
Trädgårds residens i Sagalund - Dockteaterkonstnär Outi Sippola
 
Sagalund deltar i projektet med två delprojekt. Det ena projektet förverkligas i Sagalund och det andra i den gamla bruksmiljön i Dalsbruk. Som residens i Sagalunds projekt fungerar trädgårdslandet i museiparken. I detta residens skapar dockteaterkonstnär Outi Sippola från Piikkis och miljöfostrare Ville Laitinen från Dalsbruk ett konstverk. I början av juni 7-9.6 hålls ett naturläger i Sagalund och lägerdeltagarna är med om skapa detta konstverk. Projektet avslutas med en föreställning för barn under Sagalund lever -evenemang lördagen 1.7.
 
Man kan bekanta sig med Sippolas arbete i trädgårdslandet då museet är öppet. Åtminstone i slutet av juni kommer hon att finnas på plats. Sagalunds museum är öppet 1.6-31.8 alla dagar kl. 11-17 (museibiljetter 7€, barn 7-16 år 1€, barn under 7 år gratis).
 
 
 
Bruks residens i Dalsbruk - Konstnär och producent Lisa Roberts
 
I Dalsbruk fungerar Tackjärnsgjuteriet och området kring den gamla masugnen som residens. Konstnär och producent Lisa Roberts från Kimito och en före detta arbetare vid bruket och metalexpert Robert Salonen skapar konstverket i detta residens.
Konstverket blir färdigt småningom under sommaren.
 
Konstnären är på plats i området kring den gamla masugnen under torgdagarna onsdagar 3.5-21.6 kl. 10-13. Publiken är då välkommen att komma och bekanta sig med projektet. Den som vill kan delta i ett samkonstverk, som Roberts skapar i Tackjärnsgjuteriet. Kimito sjöscouter deltar i skapandet av konstverket i Dalsbruk. Roberts konstverk publiceras i samband med öppningen av Festival Norpas fredagen 4.8.
 
 
 
 
  © 2010 Sagalunds Museum    |     Museivägen 7, 25700 Kimito    |     +358 2 421738
Sidan är ändrad senast 08/03/2018