Foto: Jussi Virkkumaa

 

Ekologisk barnkultur i Sagalund


 

Sagalunds museigård är hem för Finlands första museala barnkulturcenter. Centret verkar i hela Kimitoöns kommun med närkommuner, och är verksam i både Sagalunds museum, Dalsbruks Bruksmuseum samt Björkboda Låsmusem. Läs här om alla spännande möjligheter som väntar på dig och ditt barn i och kring Kimitoöarna! 

 

Sagalunds barnkulturcenter

 

Verksamheten i Sagalunds barnkulturcenter baserar sig på kulturarvspedagogik och ekologisk miljöfostran. Vi vill uppmuntra alla att använda sin fantasi och sina sinnen för att uppleva sin närmiljö och utforska gamla sätt att leva ekologiskt.

 

Barnkulturcentret arrangerar utställningar, tidsresor och verkstäder i samarbete med lokala företag, skolor och kreativa aktörer. Vi siktar till att erbjuda konstnadsfria aktiviteter för att garantera alla barn en chans att skapa och uppleva kultur. Vi välkomnar alla barn och familjer att leka och pyssla, till exempel i vår upplevelseverkstad, en äkta 1950-tals skolklass eller våra lekmiljöer där man kan leka 1900-tals hem, bonde och sjukskötare. Tillsammans med barnkulturcentrets trädgårsmästare får alla kommunens skolbarn lära sig odla och driva sitt eget trädgårdsland. Välkommen till oss och smutsa ner dina händer! 

 

 

 

Sagalunds barnkulturcenter hör till Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Förbundet för barnkulturcenter i Finland är en förening för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter som stärker kompetensen inom och kännedomen om barnkultur i Finland. Förbunder är ett samarbetsforum för medlemmarna, administrerar projekt och erbjuder barnkulturaktörerna möjligheter att skapa nätverk. www.lastenkulttuuri.fi/sv/

 

Följ oss:

 www.instagram.com/sagalunds_barnkulturcentrum/

   


 

 

Foton: Kristiina Tiainen & Tia Takala

 

 

  © 2010 Sagalunds Museum    |     Museivägen 7, 25700 Kimito    |     +358 2 421738
Sidan är ändrad senast 23/05/2018