"Ge inte för ofta nya saker åt ett barn,
utan lär barnet se det gamla ur ett nytt perspektiv,
de förstärker barnets fantasi."
- Nils Oskar Jansson


 

 

Museiverksamhet för barn redan från år 1900


 

Sagalund har en stark gammal tradition med att involvera barn i museiveksamheten. Redan i början vill museets grundare Nils Oskar Jansson genom museet förmedla till barnen kunskap och högaktning för våra kulturtraditioner. Även skolträdgårdsverksamheten har varit med sedan Janssons tid.

 

Sagalund är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Förbundet för barnkulturcenter i Finland är en förening för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter som stärker kompetensen inom och kännedomen om barnkultur i Finland. Förbundet är ett samarbetsforum för medlemmarna, administerar projekt och erbjuder barnkulturaktörerna möjligheter att bygga upp nätverk.

 

 
Vreta skolas elever förevisar             100 år senare forsätter verksamheten
halmrepstillverkning. Halmrep
användes förr till att skrämma bort
vargen från gårdsplanerna.

 

 

Barnens museum


 

  • I juni-juli ordnas det i museet tidsresor för barn
  • I juli firar vi nallekalas
  • Museet är ett perfekt ställe för hela familjens gemensamma resa. På museiområdet finns många olika lekmiljöer, där barnen får leka gratis i övervakning av föräldrar. Stanna till på Café Adèle på lunch, eller ät picknick ute i parken!
  • Sagalund välkomnar skolgrupper i alla olika åldrar. Våra museipedagoger besöker också skolorna vid behov. För skolorna finns också mycket annat museipedagogisk material.
  • Museet ordnar året runt olika evenemang för hela familjen där man kan uppleva stämningen inför årets olika högtider och delta i olika verkstäder. I händelsekalendern och på facebook hittar du uppgifter om de kommande programmen.

 

  © 2010 Sagalunds Museum    |     Museivägen 7, 25700 Kimito    |     +358 2 421738
Sidan är ändrad senast 14/12/2017