"Ge inte för ofta nya saker åt ett barn,
utan lär barnet se det gamla ur ett nytt perspektiv,
de förstärker barnets fantasi."
- Nils Oskar Jansson


 Välkommen till Sagalund - alla barns museum och barnkulturcenter!


 

I Sagalund får alla barn och barnasinnade uppleva kulturarv och hantverk med glimten i ögat. Sagalunds museum levandegör vårt gemensamma kulturarv, alltså vill vi att alla barn ska få se och känna hur det var förr, och få göra det man gjorde då. Genom barnkulturcentrets aktiviteter får de unga dessutom hjälp av en trädgårdsmästare samt konstnärer och hantverkare, som visar hur man odlar och skapar allt från keramik till handdockor och kameror.

 

Museiverksamhet för barn redan från år 1900

 

Sagalund har en stark tradition att involvera barn i museiveksamheten. Redan i början ville museets grundare Nils Oskar Jansson ge barn kunskap och högaktning för våra kulturtraditioner. Den botanikintresserade Jansson lade grunden till museitrådgården, där Vreta Skolas elever odlat genom aktiv skolträdgårdsverksamhet. Den vackra trädgården är idag en plats där barn får leka och leva sig in i gånga tider. Museibyggnaderna rymmer många olika lekmiljöer, och barnens trådgårdsland är en viktig del av det ekologiska barnkulturcentret.

 

 

 
Vreta skolas elever förevisar             100 år senare forsätter verksamheten
halmrepstillverkning. Halmrep
användes förr till att skrämma bort
vargen från gårdsplanerna.

 

 

Barnens museum


 

  • I juni-juli ordnas det i museet tidsresor för barn
  • I juli firar vi nallekalas
  • Museet är ett perfekt ställe för hela familjens gemensamma resa. På museiområdet finns många olika lekmiljöer, där barnen får leka i övervakning av föräldrar. På vardagar serveras lunch i cafét, eller ät picknick ute i parken!
  • Sagalund välkomnar skol- och dagisgrupper i alla åldrar. Våra museipedagoger besöker också skolorna vid behov. Besök också vår interaktiva historielektion, för en digital resa igenom Kimitoönss historia.
  • Museet ordnar året runt olika utställningar och evenemang för hela familjen där man kan uppleva stämningen inför årets olika högtider och delta i olika verkstäder. I vår evenemangskalender och på facebook hittar du uppgifter om de kommande programmen.

 

  © 2010 Sagalunds Museum    |     Museivägen 7, 25700 Kimito    |     +358 2 421738
Sidan är ändrad senast 19/08/2019